Šumsko gazdinstvo-Šumska uprava Gazdinska jedinica Vrsta drveća
"Sremska Mitrovica"-Klenak Grobovačko-Vitojevačko-ostrvo Juglans nigra
"Sremska Mitrovica"-Kupinovo Visoka šuma Lošinci Quercus robur
"Sremska Mitrovica"-Kupinovo Visoka šuma Lošinci Quercus robur
"Sremska Mitrovica"-Višnjićevo Banov brod Quercus robur
"Sremska Mitrovica"-Višnjićevo Varadin-Županja Quercus robur
"Sremska Mitrovica"-Višnjićevo Vinična-Žeravinac-Puk Quercus robur
"Sremska Mitrovica"-Višnjićevo Vinična-Žeravinac-Puk Quercus robur
"Sremska Mitrovica"-Višnjićevo Vinična-Žeravinac-Puk Fraxinus angustifolia
"Sremska Mitrovica"-Višnjićevo Vinična-Žeravinac-Puk Carpinus betulus
"Sremska Mitrovica"-Višnjićevo Vinična-Žeravinac-Puk Quercus robur
"Sremska Mitrovica"-Morović Blata-Malovanci Quercus robur
"Sremska Mitrovica"-Morović Neprečava-Varoš-Lazarica Quercus robur
"Sremska Mitrovica"-Morović Rađenovci-Novi Quercus robur var.tardissima
"Banat"-Vršac Vršački breg Quercus petrea
"Banat"-Banatski Karlovac Deliblatski pesak Tilia tomentosa
"Banat"-Banatski Karlovac Deliblatski pesak Robinia pseudoacacija
"Banat"-Banatski Karlovac Deliblatski pesak Robinia pseudoacacija
"Banat"-Bela crkva Deliblatski pesak Pinus silvestris
"Banat"-Deliblato Deliblatski pesak Juglans nigra
"Banat"-Zrenjanin naselje u Zrenjaninu Ulmus pumila
"Banat"-Zrenjanin ispred zgrade šumske uprave Betula verrucosa
„Novi Sad"-Bačka Palanka Bagremara Juglans nigra
„Novi Sad"-Bačka Palanka Palanačke ade-Čipski poloj Taxodium distichum
"Sombor"-Bački Monoštor Karapandža Quercus robur
"Sombor"-Bački Monoštor Kolut-Kozara Juglans nigra
"Sombor"-Odžaci Doroslovačka šuma Gleditchia triacanthos
"Sombor"-Apatin Kurjačica Quercus robur
"Sombor"-Subotica Subotičke šume Celtis occidentalis
"Sombor"-Subotica Subotičke šume Robinia pseudoacacia
"Sombor"-Subotica Subotičke šume Quercus robur