04. 10. 2010. god. – SEE Annual Conference – Тransnational Cooperation Programme

U periodu od 21. 09. do 22. 09. 2010. godine u Solunu (Thessaloniki, Greece), održana je godišnja konferencija zemalja jugoistočne Evrope (SEE Annual Conference) u okviru programa međunarodne saradnje (Transnational Cooperation Programme) pod nazivom “Transnational Co-operation as a strategic instrument for development in South East Europe” (Međunarodna saradnja kao strateški instrument za razvoj jugoistočne Evrope).

Učešće na ovom skupu imali su predstavnici svih zemalja iz regiona jugoistočne Evrope, a predstavnici našeg Preduzeća bili su mr Miljan Velojić i Branislav Seratlić, koji su pored plenarnog dela učestvovali i na radionici vezanoj za klimatske promene (Workshop 2: Climate Change Adaptation: assessing vulnerabilities and risks and translating them to implementation actions at the regional and local levels) i prezentacijama NATREG i Danubeparks projekata (Projects fair).

U toku boravka u Solunu, učesnici su imali priliku da razmene iskustva iz svojih zemalja vezana za dosadašnju primenu ovog programa, kao i da uspostave kontakte za dalju saradnju vezanu za naredni konkurs (SEE Strategic 3rd Call for Proposals).