SRP ”Deliblatska peščara”

Specijalni rezervat prirode
”DELIBLATSKA PEŠČARA”

SRP ”Deliblatska peščara” nalazi se na krajnjem jugoistoku Vojvodine i doseže do reke Dunav. Prostor od 35.000 ha jedinstven je prirodni fenomen u Evropi. Peščačna zemljišta i specifični ekološki uslovi stvorili su šumo-stepska staništa izuzetno retkih vrsta flore (banatski božur, kovilje, šerpet i dr.) i faune (orao krstaš, banatski soko, stepski skočimiš, tekunica, i dr.).  Obala i  ade Dunava su gnezdilišta za retke vrste ptica (kormoran, mala bela čaplja, lasta bregunica i dr.).

Specifičnost Deliblatske peščare je izražen dinski reljef, čije se nadmorske visine kreću izmedju 70 i 197m, kao i odsustvo površinskih vodotokova. Klima je umereno-kontinentalna sa specifičnom mikroklimom, koju karakterišu rani i kasni mrazevi i velika temperaturna kolebanja izmedju –25 i +45 stepeni Celzijusa. U toku zime duva vetar Košava, koji meže dostići brzinu od 140 km/h.

Utvrdjeno je da vazduh u Peščari ima izuzetna svojstva, i zato se boravak u ovom specifičnom predelu preporučuje deci, rekovalescentima, sportistima i svima koji žele kvalitetan i potpun odmor.

ŠKOLSKO-REKREATIVNI CENTAR ”ČARDAK” Deliblato

Na svega 70 km od Beograda, u Deliblatskoj peščari u blizini Kovina, okružen borovom šumom, nalazi se Školsko-rekreativni centar ”Čardak” koji predstavlja oazu sigurnosti za posetioce.

Dva paviljona ”Nera” i ‘Brzava” renovirani su 2006/7. godine, i sa smeštajnim kapacitetom od 130 ležaja namenjeni su djačkom i sportsko-rekreativnom turizamu. Na raspolaganju je  12 četvorokrevetnih i 12 šestokrevetnih soba u dve etaže sa etažnim kupatilom i WC-om za smeštaj učenika i sportista, odnosno 6 jednokrevetnih i 2 dvokrevetne sobe sa sopstvenim kupatilom i WC-om za vaspitače i trenere. Na obe etaže paviljona nalaze se sale za dnevni boravak sa TV-om.

ŠRC ”Čardak” obuhvata i centralnu zgradu, u kojoj je učionica i sportska sala, kao i kuhinju i restoran kapaciteta do 400 gostiju, koji se može prilagoditi potrebama korisnika. Oko objekata se nalaze otvoreni novi sportski tereni za fudbal i košarku, rukomet i odbojku kao i staze za šetnju opremljene informativnim tablama. U zimskom periodu dinski reljef pruža idealne uslove za sankanje i igre na snegu.

Peščara se nadgleda modernim sistemom video-nadzora.


Program boravka u Deliblatskoj peščari obuhvata sledeće:

  • Pešačke ture kroz šumu, preko pašnjaka do vidikovaca i osmatračnica, upoznavanje flore i faune (tura do lovišta i hranilišta za divlje životinje, sakupljanje lekovitog bilja, prepoznavanje biljnih kultura i rastinja),
  • eko radionice (slikanje, izrada ukrasnih predmeta od prirodnog materijala);
  • sportski susreti, organizovanje kulturno-zabavnih dešavanja (folklor, razne vrste proslava i dr.),
  • letnji kamp

 

U zavisnosti od potreba posebno se dogovaraju i druge usluge: lekar, rekreator, stručni pratilac i vodič kroz Peščaru.

JP ”Vojvodinašume” Petrovaradin, ŠG ”Banat” Pančevo, Maksima Gorkog 24,

Telefon/fax: 013 765 345, 013 342 899,

e-mail: cardak@banatsume.rs,  komercijala@banatsume.rs