SRP ”Gornje podunavlje”

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „GORNJE PODUNAVLJE“

Web prezentacija: http://www.gornjepodunavlje.net

SRP “Gornje podunavlje“ je veliko poplavno područje na krajnjem severozapadu Vojvodine koje predstavlja jednu od najočuvanijih ritsko-močvarnih celina na toku Dunava kroz Srbiju. Prostire se na 19648 ha, uz levu obalu Dunava, obuhvatajući gotovo 70 km rečnog toka. Deo je velike poplavne doline koja se prostire i u susednoj Mađarskoj i Hrvatskoj i posle delte predstavlja najvažnije vlažno područje na čitavom toku Dunava. Gornje podunavlje odlikuje izuzetna biološka raznovrsnost i predstavlja jedno od poslednjih utočišta za živi svet vezan za poplavna područja.

U rezervatu živi 51 vrsta sisara, 280 vrsta ptica, 50 vrsta riba, 11 vrsta vodozemaca, stotine vrsta insekata, vodena, močvarna, livadska i šumska vegetacija.

Osim biološke raznovrsnosti Gornje Podunavlje krasi i autentično kulturno nasleđe. Kao rezultat prilagođavanja velikoj reci i njenim ćudima nastali su karakteristični izvorni običaji, nošnje, jezik, riblovni alat, čamci i jela koji privlače goste i Gornje Podunavlje čine atraktivnom destinacijom za posetioce. Jedna od retkih destinacija gde se još uvek može uživati u vožnji Dunavom, nepreglednim rukavcima i kanalima, nesputanoj rici jelena, mirnim noćima u seoskim domaćinstvima, autentičnim ribljim specijalitetima, poslednjim dunavskim alasima …

Smešten uz reku Dunav, u blizini Sombora i Apatina , dobro povezan komunikacijama i lako pristupačan, Specijalni Rezervat Prirode „ Gornje Podunavlje “ svojim prirodnim osobenostima , estetskim vrednostima , mogućnostima za lov i ribolov i drugim sportsko-rekreativnim aktivnostima na vodi, poseduje i mogućnosti boravišno sportsko-rekreativnog turizma, izletničkog i ekskurzionog turizma , manifestacionog turizma, eko turizma, seoskog turizma i drugih vidova turizma. Posetioci mogu uživati u lepoti pejzaža, ostvariti kontakt sa živim svetom, potražiti duhovno osveženje, mir i tišinu. Koloritni pejzaži raznovrsnih ritskih šuma, vodenih i močvarnih ekosistema, pružaju mogućnost eko turizma, posebno posmatranje ptica i divljači, kao i zaštićenih biljnih vrsta.

Cene turističkih usluga formirane su cenovnikom, a odobrene od strane Upravnog odbora  JP „ Vojvodinašume ’’.Posete se organizuju u dogovoru sa posetiocima, a u zavisnosti od interesovanja i broja .

Sve posete potrebno je pismenim zahtevom najaviti na e- mail adresu: srpgp.sgsombor@gmail.com

Kontakt telefon 062 8005 350