Bagremara

Specijalni rezervat prirode “Bagremara“ stavljen je pod zaštitu Uredbom Vlade Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije, br.12/07) kao zaštićeno prirodno dobro I kategorije zaštite od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju. SRP “Bagremara“ se nalazi na području opštine Bačka Palanka. Ukupna površina iznosi 117,58 ha, a zaštitna zona koja je sastavni deo zaštićenog prirodnog dobra obuhvata površinu od 271,16 ha.

SRP “Bagremara“ je jedino stanište biljne vrste Kukurjak (Eranthis hiemalis ( L.) Salisb) na teritoriji naše zemlje. Ova višegodišnja ranoprolećna geofita iz porodice ljutića (Ranunculaceae) je prirodna retkost i spada u kategoriju krajnje ugroženih vrsta biljaka u Republici Srbiji.

Na području SRP “Bagremara“ utvrđen je dvostepeni režim zaštite. Pod režimom I stepena, koji obuhvata površinu od 34,8 ha, zabranjeno je korišćenje prirodnih resursa i sprovođenje aktivnosti, osim naučno-istraživačkih radova i kontrolisane edukacije. U režimu II stepena zaštite, površine 82,78 ha, postoje ograničenja u korišćenju prirodnih resursa koja su definisana Uredbom o zaštiti. Na čitavom području Rezervata obezbeđuje se: očuvanje šumskog ekosistema radi opstanka kukurjaka, mere u cilju održavanja stabilnosti i zdravstvenog stanja sastojine, revitalizacija prirodnih autohtonih šumskih sastojina, očuvanje i unapređenje stanja populacija ugroženih vrsta flore i faune, uspostavljanje monitoringa, povezivanje mikrolokacija kukurjaka u jedinstvenu mrežu, suzbijanje agresivnih vrsta drvenastih biljaka i dr.

SRP “Bagremara” nudi mnoštvo različitih naučno-rekreativnih sadržaja:

Edukativna staza u dužini od 2000m, postavljeni su putokazi za pravac kretanja i duž staze 11 klupa, 2 stola, 6 korpi za smeće, 6 info tabli sa fotografijama i tekstom o zaštićenom dobru.

Eko nadstrešnice za prijem manjeg broja posetilaca  u funkciji prezentacije prirodnih vrednosti zaštićenog prirodnog dobra. Nalazi se na području zaštitne zone SRP“Bagremara“,  u šumi četinara, naspram restorana i teniskih terena Sintelona.  Pogodna je za prijem 20-tak osoba. Od nje bi se dalje kretalo u obilazak Rezervata, pročišćenom edukativnom stazom uz koju su postavljene info table, klupe, stolovi i kante za smeće, sve uz prisustvo vodiča (čuvara) ZPD. Vreme poseta mora biti bi bilo usklađeno sa Uslovima Zavoda za zaštitu prirode (period godine, broj posetilaca, način ponašanja i sl.) a sve u cilju očuvanja populacije Kukurjaka.,

Kontakt osoba za posete rezervatu: Aleksandra Vujasinović (062 800 5257, simvaliks@sbb.rs), Soro Milorad (šef šumske uprave Bačka Palanka, 021 754 124)