Koviljsko Petrovaradinski Rit

Koviljsko-Petrovaradinski rit predstavlja kompleks barsko-močvarnih i šumskih ekosistema (4.840 ha), sa brojnim životnim zajednicama, funkcionalno povezanih u integralnu celinu. Nalazi se u jugoistočnoj Bačkoj, na inundacionom području srednjeg toka Dunava.

Temeljne vrednosti ovog prostora su očuvanost i raznovrsnost izvornih orografskih i hidrografskih oblika ritova (ade, rukavci, bare, močvare), očuvanost i bujnost izvornih biljnih zajednica ritova (šume, livade, trstici, ševari) i raznovrsnost i bogatstvo faune (172 vrste ptica i 46 vrste riba), naročito prisustvo retkih i proređenih vrsta.

Zbog svojih izuzetnih prirodnih vrednosti Koviljsko-petrovaradinski rit je 1989. godine proglašen za međunarodno značajno stanište ptica (IBA), 2004. godine je uvršćen u spisak zaštićenih područja zavisnih od vode i značajnih za basen Dunava (ICPDR) i nalazi se na spisku potencijalnih vlažnih područja za upis na listu Ramsarske konvencije.

Uzimajući u obzir malu udaljenost od Novog Sada (20km) i Beograda (60km) i neposrednu blizinu autoputa E75, Specijalni rezervat prirode „Koviljsko – petrovaradinski rit“ pruža izvanredne mogućnosti sa aspekta uspostavljanja i razvoja turizma i turističke ponude uopšte:

Edukativna staza na  lokalitetu Kurjačka greda (dužine 1000 m, manje grupe posetilaca).

Lokalitet Šlajz je jedan od najposećenijih i najatraktivnijih lokaliteta u čitavom rezervatu. Najbliži je naselju Kovilj i predstavlja stecište ljubitelja prirode, pecaroša i šetača. Na lokalitetu Šlajz postoji mogućnost iznajmljivanja čamaca i vožje u funkciji pecanja, razgledanja prirode a planira se i kupovina većeg plovnog objekta za dvadesetak ljudi (tokom 2011./2012.god.) što će omogućiti dolazak 20 – 30 posetilaca, vožnju i razgledanje prirodnih lepota Rezervata uz kratku priču o karakteristikama zaštićenog područja.

Lokalitet Tikvara. Uz nasip, pored lokalnog puta a u neposrednoj blizini manastira Kovilj. Na ovom lokalitetu je izgradjen Ekološko-edukativni centar kojeg čine učionica na otvorenom sa klupama i stolovima i osmatračnica za ptice (kapaciteta za prijem 20 – 30 učenika). Pored ekološke učionice je i osmatračnica za ptice sa koje se pruža pogled na okolnu šumu i bare.

Poseban značaj i atrakciju ovom prostoru daje Manastir Kovilj koji datira iz XIII veka i koji može biti sastavni deo ponuda.

Kontakt osoba za posete rezervatu: Aleksandra Vujasinović (062 800 5257, simvaliks@sbb.rs), Čeda Mišković (šef šumske uprave Kovin, 021 888 028)