Obaveštavamo Vas da je 12. Međunarodna likovna kolonija „Vojvodinašume 2008“,  održana u „Podunavskom  lovištu Plavna“ od 20. do 24. avgusta 2008. godine. Pokrovitelj kolonije je Javno preduzeće „Vojvodinašume“, Šumsko gazdinstvo „Novi Sad“ u Novom Sadu, a organizator Marketing  „Tusami“. Naša likovna kolonija  ima multimedijalni karakter.  U njoj, pored slikara kao okosnice,  učestvuju vajari, umetnički fotografi, video umetnici, književnici, karikaturisti, kompozitori… U ovogodišnjoj koloniji učestvuju:
1.  Georgi Josifov, akademski slikar (umetnički direktor), Novi Sad
2.  Nedeljko Terzić, književnik, 22000 Sremska Mitrovica
3. Saša Medovarski, snimatelj i reditelj, Novi Sad
4.  Mirko Vuković, karikaturista, Banja Luka, Republika Srpska
5.  Petra Ivanova Ilieva, slikarka, Sofija, Bugarska
6. Nikolaj Todorov Iliev, slikar, Sofija,  Bugarska
7. Bora Mirosavljević, umetnički fotograf, Novi Sad
8.  Vilmoš Harmoš, slikar, Novi Sad
9. Mija Miljković, slikar, Novi Sad
10. Mirjana Krstevska, slikarka, Novi Beograd
11. Mirjana Denkov, slikarka,  Beograd
12. Jelica Gajin,  slikarka,  Sremska Mitrovica
13. Bojan Bošković, slikar, Štrpci, Kosovo
14. Nikola Avramović, slikar, Smederevo
15. Aleksandar Todić, slikar, Arizona, SAD
16. Marta Kiš, vajar, Novi Sad
17. Marta Kiss, slikarka, Budimpešta, Mađarska
18. Valentina Brostean, slikarka, Novi Sad
19. Milovan Rakonjac, slikar, Bjelo Polje, Crna Gora,
20. Lazar Kuzmančević, slikar,Vrdnik

U Plavni će se od  25. do 29. avgusta održati i dvanaesta po redu, likovna kolonija Muzeja Vojvodine, koja okuplja istaknute vojvodjanske slikare različitog izraza, stila i senzibiliteta. Rad kolonije omogućio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu AP Vojvodine, Novi Sad. U ovoj koloniji učestvuju: Erdeljanin Maja, Karišić Rajko, Knežević Janković Branka, Knežević Slobodan, Ivanović Ivan, Mandić Zdravko, Marišan Dejana, Marković Branislav, Mojak Aranka, Mojak Petar, Njaradi Vladimir, Pivnički Milan, Stojanović Jelena, Stojkov Sava, Cvejanović Igor, Šlajf Šandor

Učesnici kolonija biće smešteni u reprezentativnom objektu LOVAČKA KUĆA u Podunavskom lovištu Plavna. Umetnicima je na raspolaganju, pored odličnog smeštaja, restoran sa kuhinjom, kongresna sala, salon , velika pokrivena terasa, letnja bašta…Sve to je smešteno u  prelepoj prirodi, pored šume, u neposrednoj blizini reke Dunav.