DSC_0024U periodu od 05. do 07. 04. 2017. godine, u Spitz an der Donau, Wachau (Austria), održana je radionica „Workshop Corridor Land“ (Radionica „Kopneni koridor“) predstavnika asocijacije DANUBEPARKS u okviru projekta DANUBEparksCONNECTED koji pripada Interreg Danube Transnational Programme-u. Učešće na radionici imali su predstavnici većine partnera članova asocijacije, a predstavnici našeg preduzeća bili su Snežana Kovač, Srđan Peurača, dr Miljan Velojić, Bojan Tubić i Ivana Vasić.DSC_0015

Fokus ove radionice bile su aktivnosti na radnim paketima WP5 „Dry Habitats“ (RP5 „Suva staništa“) i WP6 „Riparian Forests“ (RP6 „Plavne šume“), gde su lideri projektnih timova nosioca radnih paketa Christiane Kotz (Passau) i Bojan Tubić (JP „Vojvodinašume“) upoznali prisutne sa aktivnostima iz perspektive trenutnog i potencijalnog stanja radnih paketa.

DSC_0023

U okviru RP6, aktivno učešće su imali Markus Erhard (European Environment Agency) na temu satelitskih podataka Copernicus Land Monitoring Services-a koji odslikavaju stanje ekosistema, ekosistemske usluge i zelenu infrastrukturu, zatim Ruedi Haller (Swiss National Park) ispred ALPARC-a – Alpske mreže zaštićenih područja sa strateškim alatom za ekološku povezanost JECAMI i Andrea Funk (Institute of Hydrobiology and Aquatic Ecosystem Management, BOKU Vienna) analizirajući uticaj glavnih pokretača i pritisaka na akvatične komponente biodiverziteta duž reke Dunav.DSC_0041

Glavni zadatak RP5 bio je razmena iskustava na putu ka Memorandumu o saradnji dunavskih kanjona (Memorandum of Cooperation for the Danube Canyons). Pilot aktivnosti radnih paketa RP5 i RP6 prezentovane su na temu konverzije plantaža u prirodne šume, ponovnog pošumljavanja, promocije relevantnih vrsta drveća, monitoringa slepih miševa, pašarenja, uklanjanja žbunja i upravljanja travnim površinama, a konverziju plantaža, borbu protiv invazivnih vrsta i košenje livada u SRP „Gornje Podunavlje“ prikazala je Ivana Vasić. Na kraju nije izostao ni obilazak prelepih pejzaža doline Wachau.