Biodiverzitet predstavlja ukupnu raznovrsnost živog sveta planete Zemlje i čine ga milioni vrsta. Biodiverzitet je mreža života koju sačinjavaju svi organizmi na planeti i u kojoj sve vrste imaju svoju ulogu i međusobno su povezane.

2010 . godina kao međunarodna godina biodiverziteta u Specijalnom rezervatu prirode „Gornje podunavlje“ obeležena je akcijom „Da svako dete vidi Gornje podunavlje“ koju je sprovelo JP“Vojvodinašume“ u saradnji sa lokalnom smoupravom. Ovog proleća  Rezervat je posetilo 700   osnovaca iz somborske i 1000 iz apatinske opštine. Ðaci osnovnih škola  imali su priliku upoznati  jedno od poslednjih „utočišta“ za brojni živi svet  poplavnih područja. Šetnjom kroz Štrbac, Karapandžu i Bestrement  uživali su u smeni različitih ekosistema, od očuvanih starih šuma hrasta lužnjaka i topola , preko slatina i vlažnih livada , sve do mnoštva vodenih površina – rukavaca , mrtvaja , kanala i bara.   Posetom zaštićenom prirodnom dobru  omogućeno im je  upoznavanje sa velikim brojem endemičnih , ugroženih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta koje usled delovanja prirodnih faktora i ponajviše delovanjem čoveka nestaju. Delovanjem čoveka nastaju promene u biosferi koje izazivaju nestanak brojih vrsta i njihovih staništa. Orao belorepan, crna roda, barska kornjača, rebratica i borak su neke od njih koje su  deca imala priliku upoznati u Rezrvatu.

Kišovito proleće i nepogodne vremenske prilike onemogućili su realizaciju svih planiranih dolazaka, tako da deca iz OŠ“Ivo Lola Ribar“ i OŠ„Nikola Vukićević“ te deo aptinskih mališana nije uspeo učestvovati u akciji.

JP“Vojvodinašume“, Šumsko Gazdinstvo Sombor kao Upravljač rezervata, kroz saradnju sa lokalnim zajednicama i interesnim grupama koje gravitiraju ovom području organizovalo je niz sastanaka sa  ribolovačkim udruženjima u cilju ostvarenja  bolje saradnje i rešavanju zajedničkih problema. Inicijativa lokalnih udruženja rekreativnih ribolovaca za izmenu dela Uredbe o zaštiti SRPGP koji se odnosi na zabranu kretanja čamaca u vreme mresta na starom toku Dunava,  podržana od strane Upravljača, jedna je od tema koja je izneta na  sastanaku koji se održao u Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine. Sastanku su prisustvovali predstavnici ribolovačkih udruženja , predstavnici JP„ Vojvodinašume“   i Pokrajinski  Sekretar za zaštitu životne sredine dr Slobodan Puzović sa svojim saradnicima.  Izneti su   neki  zajednički  problemi  sa kojima se  suočavaju  Upravljač i korisnici  na terenu.

        U  akciji  „ Veliko spremanje Srbije“   koju je 05.06. podržala cela Srbija, učestvovali su i radnici   Upravljača rezervata u saradnji sa MZ Bački Monoštor i ribolovačkim udruženjem  „ Šaran“  iz  Bačkog Monoštora. Čišćenja Rezervata od neorganskog otpada koje Upravljač kontinuirano sprovodi u sklopu redovnih aktivnosti, simbolično je u sklopu „Velikog spremanja Srbije“  realizirano na  deonici  „Bašte“.  Planirano  sakupljanje smeća  unutar vikend naselja u monoštorskom i apatinskom delu  rezervata  odloženo je zbog visokog vodostaja Dunava i nemogućnosti prilaska lokacijama.

Očuvanje biodiverziteta se postiže upravo ovakvim akcijama bez obzira koliko one delovale male u odnosu na globalni problem. Edukacija dece najmlađeg uzrasta, upoznavanje sa prirodom i problemima koje čovek  izaziva u prirodi, uklanjanje postojećeg otpada iz Rezervata koje neodgovorni sugrađani uporno odlažu po Rezervatu najbolji su način očuvanja onog što nam je priroda podarila.

NAPRAVI MESTA ZA PRIRODU – U SVOM SRCU, RAZMIŠLJANJU I SVAKODNEVNIM ŽIVOTNIM NAVIKAMA