Ljudi koriste drvo već nekoliko hiljada godina unazad za tekstil, za drvnu građu, za ogrev i dr. a tokom godina pronalazili su i unapređivali razne modele kako da proizvode drvne sortimente na ekonomično najprihvatljiviji način.

Jedan od procesa proizvodnje drvnih sortimenata u šumarstvu, započinje promišljanjem kako ćemo izvući posečeno drvo iz šume. Ranije je korišćena sopstvena fizička snaga, radilo se u skoro nemogućim uslovima, nepristupačnim terenima i svim vremenskim izazovima.

U poslednje vreme, civilizacijskim tokovima došlo se do najnovijih tehnologija i mašina koje ubrzavaju ceo proces. Prednost je što zamenjuju rad čoveka kada je najpotrebnije i time humanizuju rad, štedeći ljudske kapacitete u svakom smislu.

24. forvarder u JP ,,Vojvodinašume“ predstavlja bitan oslonac i ozbiljan potencijal u vremenu kada je ekvivalent razvoja ekološko i racionalno gazdovanje šumama, naglasio je direktor JP ,,Vojvodinašume” Roland Kókai, posebno u protokolu, kada se stare šume zamenjuju novim šumama, jer podsetićemo da, tamo gde je jednom bila šuma, ponovo treba da bude šuma –  zapravo jeste suština šumarstva.

Direktor JP ,,Vojvodinašume” Roland Kokai o novom forvarderu izjava na srpskom jeziku – Begeč
https://www.youtube.com/watch?v=FmAOfKEtNrg

Direktor JP ,,Vojvodinašume” Roland Kokai o novom forvarderu izjava na madjarskom jeziku – Begeč
https://www.youtube.com/watch?v=6ssjdonjNYo

Forvarder JP ,,Vojvodinašume” – Begeč
https://www.youtube.com/watch?v=V7t08I2AZGo