Javno preduzeće Vojvodinašume je u novembru 2014. godine započelo sezonu pošumljavanja setvom 278 hiljada kilograma žira hrasta lužnjaka i sadnjom topolovih sadnica obezbeđenih iz sopstvene proizvodnje. Na površinama koje su dodeljene na upravljanje i gazdovanje preduzeću planirani obim radova na obnovi šuma, za sezonu 2014/2015, iznosi čak 1.360 ha. Pored toga, nove šume će se podizati na 273 hektara. Samo za potrebe pošumljavanja 120 hektara površine u Šumskom gazdinstvu Banat-Pančevo utrošiće se oko 50 tona semena hrasta lužnjaka koje je ove godine sakupljeno u Sremu u najkvalitetnijim semenskim sastojinama hrasta lužnjaka.

Ove godine će se pored redovnog plana obnove šuma i pošumljavanja morati izvršiti popunjavanje i ponovno pošumljavanje na površini od oko 400 hektara. Sanacija štete nastale kao posledica ovogodišnjih poplava, biće izvršena sopstvenim sredstvima i uz podršku Autonomne pokrajine Vojvodine tj. iz Budžetskog fonda za šume.

Dugoročno opredeljenje poslovodstva JP Vojvodinašume je povećanje površina pod šumom, kako bi se promenila slika šumovitosti Vojvodine i ostvarile brojne korisne funkcije šume. Obzirom da Vojvodina predstavlja najobešumljeniju regiju u Evropi sa manje od 7,2% površine pod šumom, JP Vojvodinašume svake godine ulaže velike napore da pored redovne obnove šuma, pošumljava i čistine i na taj način dugoročno promeni sliku šumovitosti Vojvodine.