Na ovom takmičenju Republiku Srbiju će predstavljati:

1.Zujić Milan……………………………….JP’’Vojvodinašume’’

2.Senad Bećirović……………………….JP’’Srbijašume’’

3.Dragan Beretić…………………………JP’’Vojvodinašume’’

4.Marko Nešković……………………….Šumarska škola Kraljevo

Vođa ekipe:Tomašević Ivan,dipl.ing.šum. …..JP’’Vojvodinašume’’

Tehnička podrška: Dr Milorad Danilović, …….Šumarski fakultet Beograd

12.- 31.07.2010.

Prva faza priprema sekača održana je na poligonu ŠU’’Kupinovo’’,ŠG’’Sremska Mitrovica’’ i planini Zlatar,ŠG’’Prijepolje’’ gde je uvežbavana disciplina ’’obaranje stabala’’.Uvežbavane su discipline koje su prema Pravilniku IALC-a predviđene na 29 Svetskom takmičenju sekača

09.- 21.08.2010.

Druga faza priprema sekača održana je na poligonu ŠU’’Kupinovo’’,ŠG’’Sremska Mitrovica’’ i planini Golija,RJ’’Golijska reka’’u JP’’Srbijašume’’, a nastavlja se revijalnim učešćem na ‘’Šumarijadi’’ u organizaciji JP’’Srbijašume’’ od 02.- 04.09.2010.godine na Zlatiboru.