Istorijat: Prvo takmičenje na nivou Srbije održano je 15. – 16.05.1965.godine, na Novosadskom poljoprivrednom sajmu, uz učešće 28 takmičara i 8 ekipa. Prvo Svetsko prvenstvo šumarskih radnika su održale zajednički Mađarska i SFR Jugoslavija 1970 godine.

U tu čast priređena je knjiga ’’30 TAKMIČENJA ŠUMARSKIH RADNIKA SRBIJE i 28 SFR JUGOSLAVIJE’’, a autor je dipl.šum.ing.Desimir Jezdić,koji je kao  učesnik svih ovih takmičenja sačuvao sada već značajnu istorijsku građu o ovim takmičenjima, ali i o nastupima naših takmičara na svetskim prvenstvima.

Takmičenje je održano u ŠRC’’Čardak’’ Deliblato u predivnom ambijentu Deliblatske peščare od 07. – 08.05.2010.godine.

Takmičenje je po prvi put održano prema pravilniku Svetske asocijacije sekača motorista (IALC), koji je preveden na srpski jezik, usklađen i verifikovan od strane Konferencije učesnika.Takođe je organizovana obuka sudija, nabavljeni potrebni instrumenti i odabrana reprezentativna stabla bora u šumi.

Takmičenje je održano u seniorskoj, juniorskoj (U-24) i ekipnoj konkurenciji.

Organizatori takmičenja su:

1.Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Beograd

2. JP’’Srbijašume“ Beograd

3. JP’’Vojvodinašume“ Petrovaradin

Na takmičenju su učestvovali:

1.      JP’’Vojvodinašume“ Petrovaradin

2.      JP’’Srbijašume“ Beograd

3.      Prehrambeno – šumarska i hemijska škola  Sremska Mitrovica

4.      Srednja šumarska škola Kraljevo

5.      Izvođači radova na seči u JP’’Vojvodinašume“ Izvođači radova na seči u JP’’Srbijašume“ 

Takmičarske discipline:

1. obaranje stabla

2. okretanje vodilice i zamena lanca

3. kombinovano prerezivanje

4. precizno prerezivanje

5. kresanje grana

Predsednik Konferencije učesnika: Predrag Mirić

Sudijski žiri:

1. Dr Milorad Danilović, predsednik

2. Dejan Mitrović, član

3. Živan Župunjski, član

Sudije:

1. Andrić Stevan

2. Jeličić Nenad

3. Ðurić Slavoljub

4. Lukač Ðorđe

5. Lutkić Ðorđe

6. Manović Boban

7. Milovanović Boban

8. Nikolić Srđan

9. Spasić Dragan

10. Vorkapić Aleksandar

11. Vukičević Vladimir

 

REZULTATI:

Plasman po disciplinama:

Obaranje stabla 

1. Dragan Beretić……….. JP’’Vojvodinašume’’,

2. Senad Bećirović……… JP’’Srbijašume’’,

3. Dragan Gajović……… JP’’Srbijašume’’;

Okretanje vodilice i zamena lanca 

1. Goran Bojanić………… JP’’Vojvodinašume’’,

2. Dragan Beretić……….. JP’’Vojvodinašume’’,

3. Mlađen Pavlović…….. Izvođači radova na seči u JP’’Vojvodinašume“;

Kombinovano prerezivanje:

1.      Dragan Beretić……….. JP’’Vojvodinašume’’,

2.      Darko Ivanović………. Izvođači radova na seči u JP’’Srbijašume’’,

3.      Milan Zujić…………….. JP’’Vojvodinašume’’;

Precizno prerezivanje: 

1.      Milan Zujić…………….. JP’’Vojvodinašume’’,

2.      Goran Bojanić………… JP’’Vojvodinašume’’,

3.      Marinko Stojanović… Izvođači radova na seči u JP’’Vojvodinašume“;

Kresanje grana: 

1.      Milan Zujić…………….. JP’’Vojvodinašume’’,

2.      Senad Bećirović……… JP’’Srbijašume’’,

3.      Nebojša Petrović……. JP’’Srbijašume’’;

SENIORI:

1. Milan Zujić……………. JP’’Vojvodinašume’’……………………1166 bodova,

2. Senad Bećirović…….. JP’’Srbijašume’’……………………………1118 bodova,

3. Dragan Beretić………. JP’’Vojvodinašume’’……………………1086 bodova;

JUNIORI:

1.      Marko Nešović……. Srednja šumarska škola Kraljevo……………970 bodova,

2.      Marko Pantović…… Srednja šumarska škola Kraljevo……………920 bodova,

3.      Dalibor Savić………. Preh.- šum i hem. Škola Sr. Mitrovica…887 bodova;

EKIPNO:

1.      JP’’Vojvodinašume’’………………………………………………………3318 bodova,

2.      JP’’Srbijašume’’……………………………………………………………..2874 bodova,

3.      Srednja šumarska škola Kraljevo…………………………………..2769 bodova,

4.      Izvođači radova na seči u JP’’Vojvodinašume“……………..2113 bodova,

5.      Preh. – šumarska i hemijska škola  Sr. Mitrovica……….2064 bodova,

6.      Izvođači radova na seči u JP’’Srbijašume’’……………………..1616 bodova.