Od 5. do 7. oktobra 2020. god. uprkos globalnoj pandemiji izazvanoj koronavirusom, uspešno je održan sastanak projektnih partnera i članova mreže SavaParks koju čini 20-ak članova iz 13 različitih institucija i 5 zemalja. Sastanak je održan putem virtualne platforme, a učesnici su bili zadovoljni što se barem na ovaj “novi normalni” način mogu okupiti, razmeniti informacije i iskustva.

U svrhu stručnog usavršavanja članova Mreže održan je trening razvoja komunikacijskih i pregovaračkih veština koji je bio izuzetno koristan za unapređenje daljeg rada Mreže. Učesnicima su predstavljeni i primeri dobre prakse u upravljanju invazivnim vrstama u Hrvatskoj i Srbiji. Predstavljeni su projekti o invazivnim vrstama sufinansirani evropskim sredstvima koji se sprovode na području Hrvatske. Predstavljena je prva hrvatska nacionalna bazu podataka o stranim i invazivnim stranim vrstama. Predstavnik Prirodno-matematičkog fakultetu u Novom Sadu, predstavio je uspešnu saradnju naučnika i lokalnih vlasti na uklanjanju ambrozije i ostalih alergenih biljaka na području Vojvodine.

Projektni partneri su predstavili pilot mere u zaštićenim područjima. Ovi važni podaci biće izneseni u javno dostupnom dokumentu “Međusektorske smernice za upravljanje, kontrolu i uklanjanje invazivnih stranih vrsta u slivu reke Save”. Započeta je izrada analize zakonodavnih okvira vezanih za upravljanje invazivnim stranim vrstama u zemljama Savskog basena. Rezultati i preporuke analize, koji će ujedno sadržavati i iskustva Sava TIES projekta, sledeće godine biće prezentovani donosiocima odluka na nacionalnom i regionalnom nivou sa ciljem implementiranja u zakonodavstvo. Navedeni rezultati i preporuke biće namenjeni za sektore zaštite prirode, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i široj javnosti.