Prolećno savetovanje koje „AB Soft“ organizuje za korisnike poslovnog paketa, održano je ove godine na Tari (nacionalni park), u periodu 18-20.04.2013.  Savetovanje se sastojalo iz predavanja koja su obuhvatala sledeće tematike:

– Izmene u PDV evidenciji proizašle iz promene propisa (način evidentiranja, korišćenje izveštaja, naplaćena realizacija

– Specifične i automatske obrade u AB Soft sistemu

– Korišćenje dodatnih šifarnika – načini sa primerima iz prakse

Za učesnike iz JP „Srbijašume“ i JP „Vojvodinašume“, organizovana je radionica u cilju rešavanja problema i njasnoća iz prakse.

Za kolege informatiče struke organizovano je predavanje: „Cloud servisi u poslovnom okruženju sa primerom AB Soft IS ( Personal Cloud)“. Takođe, prikazana su namenska rešenja za povećanje efikasnosti korišćenja informacionog sistema.

U okviru savetovanja organizovana su sportska takmičenja u stonom tenisu, košarci i pikadu.

Sa ponosom ističemo kolegu Bojana Mudrinića koji je osvoji prvo mesto u stonom tenisu.

Savetovanje je završeno zajedničkim izletom na Mokru Goru, posetom „Drvengradu“ na Mećavniku.