JP ,,Vojvodinašume“, ŠG ,,Banat“ Pančevo, u saradnji sa studentima Šumarskog fakulteta organizovalo je akciju čišćenja obale Dunava na području Labudovog okna u dužini od skoro 8 km. Akciji se pridružilo i lokalno stanovništvo iz okolnih naselja.

JP „Vojvodinašume“, kao društveno odgovorno preduzeće, veoma brine o segmentu zaštite životne sredine. Kada se govori o gazdovanju šumama, s obzirom da su sve šume koje su poverene JP “Vojvodinašume” sertifikovane, važan segment poslovanja preduzeća ekološka komponenta. Prema rečima zastupnika Šumskog gazdinstva “Banat”, Pančevo, Željka Sušeca, iako kao preduzeće nisu u obavezi da saniraju ovakve mini deponije, oni se zaista trude da ovakva mesta očiste, i da ona budu dostupna negde i široj javnosti, odnosno lokalnom stanovništvu.

Prema rečima šefa ŠU “Banatski Karlovac”, Borislava Trajkovskog, ova akcija bila je i humanitarnog karaktera. Naime, plastika koja je sakupljena, planirana je za recikliranje, a novac za lečenje dečaka Uroša Stoje iz Kovina.

Odlukom Sekretarijata ramsarske konvencije od 19. januara 2007 ,,Labudovo okno” uvršteno je u zvaničnu listu međunarodno značajnih vlažnih područja prema Ramsarskoj konvenciji, što predstavlja izuzetno značajno međunarodno priznanje vrednostima nacionalne prirodne baštine i naporima za njeno očuvanje.

,,Labudovo okno” obuhvata Dunav i njegova poplavna područja uz Deliblatsku peščaru, koja odlikuju očuvana prirodna staništa i bogatstvo živog sveta. Značajno je stanište za migraciju i zimovanje ornitofaune, na kome se okupljaju jata od više desetina hiljada barskih ptica. Ritovi i plićaci ,,Labudovog okna” predstavljaju idealno mrestilište riba.

Prilog o akciji TV Pančevo, možete pogledati na ovom linku:
https://www.youtube.com/watch?v=PMkXRBcOl6g&t=3s