U okviru pojačnih aktivnosti ribočuvarske službe JP “Vojvodinašume“, 15. i 16. 08. 2017. godine je na ribolovnim vodama Dunava od 1.091 km do 1077 km izvršena do sada najveća akcija kontrole Ribarskog područja „Labudovo okno“. Akcija je izvršena sa 5 čamaca i 15 zaposlenih iz Sektora za lovstvo i ribarstvo. U toku kontrole ribarskog područja, pronađeno je 45 neobeleženih mreža u dužini od 1.900 m i jedan bubanj koji su tom prilikom zaplenjeni.

Napisane su i tri prijave licima koja su vršila protivpravne radnje na vodi i tako nanele štetu ribljem fondu.

Akcije pojačanih kontrola na svim ribarskim područjima koje koristi JP “Vojvodinašume“ će se nastaviti i u narednom periodu.