Ministar poljoprivrede Saša Dragin uručio je ključeve od 20 vozila za gašenje požara korisnicima šuma radi poboljšanja sistema zaštite od šumskih požara.

Akcija je organizovana u saradnji sa Ministarstvom odbrane.

Na trajno korišćenje vozila su dobili Srbijašume, Vojvodinašume, Šumarski fakultet i Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada.