JP ”Vojvodinašume“ se u subotu, 4. juna pridružilo akciji Ministarstva za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje – “Očistimo Srbiju“. U okviru ove akcije, JP „Vojvodinašume“ je sprovelo čišćenje pet zaštićenih područja, specijalnih rezervata prirode u Vojvodini: Gornje Podunavlje, Obedska bara, Deliblatska peščara, Koviljsko-petrovaradinski rit i Bagremara.

U Šumskom gazdinstvu “Novi Sad”, Šumska uprava “Bačka Planaka”, čistilo se područje Specijalnog rezervata prirode “Bagremara”, na području Bačke Palanke. Akciji su  se, osim zaposlenih u ŠU „Bačka Palanka“, pridružili volonteri iz Pokreta gorana iz Bačke Palanke.

ŠG “Banat” Pančevo je i ove godine aktivno učestvovalo u akciji Ministarstva za zaštitu životne sredine pod nazivom “Očistimo Srbiju”. Akcija se odvijala u priobalju Dunava u dve šumske uprave, na dva odvojena lokaliteta. U akciji ŠU “Vršac”se obavljalo čišćenje Specijalnog rezervata prirode “Deliblatska peščara” – Labudovo okno, ŠU Pančevo je sa svojim radnicima akciju čišćenja sprovodila na Dunavu na adi Čakljanac.

U  ŠG Sremska Mitrovica se u subotu obavilo čišćčenje Kupinova, uz pomoć učenika Osnovne škole Dušan Vukanović. KP “Pećinci” je ustupilo dva svoja traktora kako bi se optad preneo na deponiju.

U velikom spremanju Srbije,  ŠG Sombor je sprovelo akcijuu sve 4 šumske uprave: ŠU “Kozara” Bački Monoštor, ŠU “Odžaci”, ŠU “Apatin” i ŠU “Subotica”.  Akciji su se pridružila deca iz OŠ “ 22.oktobar” u Bačkom Monoštoru, Udruženje sportskih ribolovaca “Šaran” iz  B.Monoštora, udruženje penzionera i NVO “ Podunav”.

Za ovu akciju, ukupno je bilo angažovano preko 200 radnika  JP “Vojvodinašume”, a količina skupljenog otpada prelazi 500 džakova.

Ova akcija je imala za cilj, izmedju ostalog, da se probudi ekološka svest i stvore navike neophodne za obezbedjivanje čistije životne sredine kao jednog od najvećih problema današnjice. I za kraj – plastična ambalaža se koristi u proseku 20 minuta, a za razgradnju iste potrebno je čak hiljadu godina!