Stručnjaci znaju da sadnja spada u sezonske poslove, pa je svaki dan pogodan za ovaj posao dragocen, kako bi se ispunili planski zadaci. Pošto je odgovarajuće radne snage sve manje, u JP „Vojvodinašume“ je već postalo uobičajeno da se kao volonteri u pošumljavanje uključe svi zaposleni kada im to organizacija posla dozvoljava. Ovoga puta, kolege koje rade u šumskom gazdinstvu „Sombor“, su u pomoć došli u šumsku upravu „Apatin“.

Inženjeri, tehničari, šumski radnici i traktoristi su 17.12.2021. organizovali akciju pošumljavanja u gazdinskoj jedinici “Apatinski rit“, odeljenje 15/f i tom prilikom zasadili ukupno 586 dvogodišnjih sadnica topole što odgovara površini od 2,11 hektara.

Posao je dobro organizovan. Istovremeno je vršeno raznošenje sadnica i postavljanje u izbušene rupe, kao i postavljanje individualne zaštite od divljači.