Zaposleni u Š.G. “Banat” Pančevo – Š.U.Kovin, 26.03.2010. god. napravili su jednodnevnu akciju pošumljavanja u gazdinskoj jedinici “Donje podunavlje” na reonu “Kovin” potez Žarkovac pošumljeno je 2.800 sadnica topole na oko 10 ha. U pošumljavanju su učestvovali svi zaposleni u Š.U.Kovin: inženjeri, poslovođe, kuvari, knjigovodstvo, ribočuvari, lovočuvari, vozači… Tokom seče vodilo se računa da se ostavi jedno stablo po hektaru po standardima FSC-a sertifikata.Površina od 10 ha je posečena, pripremljena za pošumljavanje i pošumljena za 60 dana. Sadnice topole koje su pošumljene su takođe proizvedene u obližnjem rasadniku “Žarkovac”.Radovima na pošumljavanju lično je rukovodio šef Š.U. Kovin, Slobodan Radojević.