U Šumskom gazdinstvu “Sombor“ je tokom marta i početkom aprila meseca urađena prolećna akcija pošumljavanja. Tom prilikom je preko 90 zaposlenih iz ovog gazdinstva pošumilo više od 18 hektara sa 27.638 sadnica.

Glavna ideja ovakvih akcija jeste upoznavanje zaposlenih sa održivim razvojem šuma i vraćanje tradicionalnog pošumljavanja koje je u prošlosti negovano kod šumara. Treba napomenuti da je akcija pošumljavanja u šumskoj upravi “Kozara“ obavljena uz dobrovoljnu pomoć URS „Šaran“ Bački Monoštor.

Pored sadnje pokrenut je i novi proces rasadničke proizvodnje u sopstvenoj režiji. U šumskim upravama “Apatin“ u rasadniku „Kanlija pesak“, “Kozara“ u rasadniku „Šmaguc“ i u šumskoj upravi “Subotica“ pobodeno je preko 168 hiljada komada reznica.