Krajem februara 2022. god. sprovedena je akcija sakupljanja otpada u Subotičkim šumama. Usled nagomilanog otpada u Subotičkoj šumi, koja predstavlja migratornu rutu, JP „Vojvodinašume“ – ŠU „Subotica“ zajedno sa UG “Poželi želju“ i Planinarskim sportskim klubom “Spartak“ iz Subotice preduzeli su inicijativu za rešavanje ovog problema na nekoliko lokaliteta. Otpad se sakupljao na 3 lokacije. U akciji je učestvovalo oko 50 učenika 4 osnovne škole iz Subotice, 40 članova UG “Poželi želju“ i 10 sakupljača iz Planinarskog sportskog kluba “Spartak“ iz Subotice i zaposleni JP „Vojvodinašume“ – ŠU „Subotica“. Saniran je jedan  napušten migrantski kamp u odeljenju 68, očišćen je teren oko Strelišta (odeljenja 54 i 59) i šumski putevi od oko 5 km u Radanovačkoj šumi.

Selektivnim odvajanjem otpada prikupljeno je oko 50 kg PET ambalaže i više od 2500 kom limenki (35kg). Od prodaje sekundarnih sirovina, osnovnim školama su obezbeđene lopte za njihove učenike koji su učestvovali u ovoj društveno korisnoj akciji. Doprinos akciji je dao i jedan prevoznik koji je 3m3 otpada besplatno je odvezao do gradske deponije.