U prijemnom centru Obedska bara, tokom maja meseca, u okviru projekta Sava TIES održano je nekoliko radionica sa decom školskog uzrasta i studentima sa ciljem podizanja svesti i važnosti upravljanja invazivnim vrstama. Studenti Univerziteta Singidunum, njih 40 tokom aprila meseca i 80 studenata Šumarskog fakulteta sredinom maja je posetilo SRP „Obedska bara“ i tom prilikom su se upoznali sa osnovnim vrednostima rezervata ali i sa problematikom upravljanja invazivnim vrstama.

Studenti su obišli i nekoliko lokacija na terenu gde su u prethodnom periodu sprovođene aktivne mere zaštite koje su prevashodno bile usmerene na uklanjanje invazivnih vrsta. Predočeno im je i objašnjeno kako će biti sprovedena pilot aktivnost na lokalitetu ušće Revenice.

U svetlu obeležavanja dana reke Save (01.06) ali i međunarodnog dana zaštite životne sredine (05.06) u zajedničkoj aktivnosti sa Poljoprivrednim fakultetom iz Novog Sada i WWF Adria kancelarijom u Srbiji, u info centru Obedska bara organizovane su radionice za 60 učenika osnovne škole iz Ašanja i Sr. Mitrovice. Deca uzrasta od 1. do 6. razreda su kroz kreativne radionice i praktične edukativne sadržaje upoznala i identifikovala različite invazivne vrste. Više kroz igru, manje kroz teoriju i korišćenjem praktičnih alata usvojili su neke principe upravljanja inavazivnim vrstama.

Ovo je bila dobra prilika da se skrene pažnja na neophodnost aktivnog i permanentnog delovanja usmereno na smanjenje obrojnosti ovih vrsta.

Ukoliko Vas zanima kako se drugi partneri bore sa invazivnim vrstama u svojim zaštićenim područjima, možete pročitati OVDE.

Takođe, na facebook stranici projekta https://www.facebook.com/SavaTIES.project/  možete pogledati i druge projektne aktivnosti ostalih partnera.