Šume, njihovo održivo upravljanje i korišćenje, ključni su za borbu protiv klimatskih promena ali su jedan od važnih faktora u smanjenju siromaštva i dostizanju ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals). Šume, pokrivajući trećinu svetske kopnene površine, obezbeđuju i više od 300 različitih funkcija. Oko 1,6 milijardi ljudi direktno zavisi od šuma i od njih obezbeđuju hranu, lekove, gorivo i utočište. Šume su biološki najrazličitiji ekosistemi na kopnu, u kojima živi više od 80% kopnenih vrsta životinja, biljaka i insekata.

Ovogodišnja tema obeležavanja međunarodnog dana šuma je „Šuma i zdravlje Zdrave šume za zdrave ljude”. Ovogodišnji moto/slogan Dana šuma nas podseća na to koliko je zdrav život uslovljen zdravom prirodom. Preko 20 odsto lekova danas imamo zahvaljujući šumama, a procenjuje se da se oko 50.000 biljnih vrsta koristi u medicinske svrhe.

U okviru obeležavanja Međunarodnog dana šuma, JP „Vojvodinašume“ je realizovalo brojne aktivnosti sa preko 500 učesnika tj. dece predškolskih i školskih ustanova i studenata. Svi ogranci preduzeća, za ovaj važan ekološki datum, pripremili su brojne sadržaje.

Šumsko gazdinstvo “Novi Sad”

 • Akcija pošumljavanja sa đacima Srednje tehničke škole “Mileva Marić Ajnštajn” iz Novog Sada (odeljenja šumski tehničar). Ovom prilikom u GJ “Šajkaška” zasađeno je 2100 sadnica vrbe, 50 sadnica bele topole i 50 sadnica euroameričke topole.
 • Zaposleni ŠG “Novi Sad” posetili su vrtić Kolibri u Novom Sadu i održali edukativnu radionicu.
 • Sa Pokretom gorana Vojvodine organizovana je akcija uređenja Karlovačkog dunavca.
 • Administrativni radnici i inženjeri na uređivanju šuma u ŠG “Novi Sad” učestvovali su takođe u akciji pošumljavanja.

Šumsko gazdinstvo “Sombor”

 • 20 zaposlenih ŠG “Sombor” sproveli su akciju pošumljavanja tokom dva dana 20. u 21.03. u Subotičkoj peščari (GJ “Subotičke šume”) sa 100 đaka Srednje tehničke škole “Mileva Marić Ajnštajn”. Tokom dana posađeno je 5.000 sadnica bora na površini od oko 3 ha.

Šumsko gazdinstvo “Sr. Mitrovica”

 • Studenti Šumarskog fakulteta posetili su ŠU “Kupinovo“ i SRP “Obedska bara”. Studenti su se upoznali sa aktivnostima obnove šuma, planiranja gazdovanja šumama i segmentom upravljanja zaštićenim područjima.
 • Deca 5. razreda iz škole u Višnjićevu (njih 15) posetila su Šumsku upravu “Višnjićevo”.

 • Zaposleni ŠU “ Morović ” su sa 10-tak dece (2. i 4. razred) iz OŠ „Filip Višnjić“ imali terenski obilazak sadnje jasena i kroz igru učili o značaju šuma.
 • Međunarodni dan šuma u ŠU “Klenak” je obeležen sa 70-oro dece iz Osnovnih škola iz Platičeva i Klenka posetom lovačkoj kući “Karakuša”
 • Zaposleni ŠU “Kupinovo” održali su edukativni čas za 60-oro dece iz Osnovne škole “Dušan Vukasović Diogen” iz Obreža.

Šumsko gazdinstvo “Banat” Pančevo

 • Četvrti razred OŠ „Dositej Obradović“ iz Opova bio je gost ŠU „Opovo“. Zajedno su u dvorištu škole zasadili 8 sadnica hrasta lužnjaka.
 • U OŠ „2. oktobar“ u Zrenjaninu predstavnici ŠU „Zrenjanin“ održali su edukativni čas o vrednosti i značaju šuma. Posle predavanja zasađene su sadnice u dvorištu škole.
 • ŠU „Kovin“ je u saradnji sa  OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Kovina obeležila Dan šuma sa najmlađim đacima tako što su nakon kratke priče o značaju šuma zajedno zasadili pet sadnica hrasta lužnjaka u školskom dvorištu.

 • Predstavnici iz direkcije ŠG „Banat“ Pančevo i ŠU ,,Pančevo“ izvršili su sadnju sadnica hrasta lužnjaka u četiri vrtića u Pančevu. Deci je uz prigodno predavanje i zajedničku sadnju ukazano na značaj šuma.

 • Zaposleni ŠU „Vršac“ posadili su 5 sadnica lužnjaka u OŠ Mladost i 6 sadnica lužnjaka u vrtiću „Kolibri“ u Vršcu.

Simbolično na Međunarodni dan šuma, predstavnici direkcije preduzeća su učestvovali u prezentovanju rezultata Twinning projekta “Unapređenje upravljanja šumama u Srbiji kao doprinos ublažavanju klimatskih promena i prilagođavanju na izmenjene klimatske uslove” u organizacije Uprave za šume, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Takođe, direktor preduzeća Roland Kókai sa izvršnim direktorima dr Markom Marinkovićem i Milanom Sučevićem su učestvovali u studijskoj poseti reprezentativnim rasadnicima u Poljskoj u cilju sagledavanja primera dobre prakse u rasadničkoj proizvodnji.