Javno preduzeće „Vojvodinašume“ apeluje na vlasnike poljoprivrednog zemljišta i podseća na zabranu paljenja vatre na svim javnim i zelenim površinama ili izazivanja bilo kog otvorenog plamena u blizini šuma i poljoprivrednih površina, kao i u samoj šumi. U cilju pravovremene zaštite od požara vlasnici poljoprivrednog zemljišta prilikom čišćenja parcela prikupljeni otpad ne treba da spaljuju.

Paljenjem žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama vrlo lako može doći do nekontrolisanog širenja vatre koja uništava materijalna dobra, zemlju, šume, ali i ljudske živote, a gašenje požara je veoma sporo i zahtevno, posebno na nepristupačnim mestima.

Uzrok izbijanja požara je prema statističkim pokazateljima u više od 95 odsto slučajeva ljudski faktor. Šumski požari godišnje nanose neprocenjive štete šumskom fondu Republike Srbije. U proteklih deset godina je u AP Vojvodini stradalo oko 1.015 hektara šuma i obraslog šumskog zemljišta. U ovom periodu najveći obim požara je zabeležen 2007. godine. Problem pojave šumskih požara je globalan i u svetu svake godine strada oko 350 miliona ha šuma (izvor: FAO).

U slučaju da do požara ipak dođe, odmah treba reagovati upućivanjem poziva nadležnim organima ili najbližoj radnoj jedinici JP „Vojvodinašume“. Na ovaj način potencijalne štete će biti svedene na najmanju moguću meru.

Očekujemo pomoć i od ostalih institucija tj. pojedinaca, nevladinih organizacija, lovačkih udruženja, ekoloških pokreta i drugih, da podrže apel kako bi se šume sačuvale od požara.