Javno preduzeće Vojvodinašume, apeluje na građane da primene pojačane mere zaštite od požara i podseća da šumski požari predstavljaju izuzetno veliku opasnost za sav živi svet. U određenim okolnostima, šumski požari mogu za kratko vreme da izazovu ogromne materijalne štete i poprime dimenzije prirodne i ekološke katastrofe sa nenadoknadivim posledicama.

Šumski požari godišnje nanose neprocenjive štete šumskom fondu Republike Srbije. U proteklih 13 godina je samo u AP Vojvodini bilo opožareno preko 1.300 hektara šuma i obraslog šumskog zemljišta

DP_1

Deliblatska peščara – jul 2007.

Najveći broj šumskih požara izazove čovek svojim nesavesnim ponašanjem. Spaljivanje biljnih ostataka (npr. strništa, živica) i smeća, čest je uzrok požaru koji se dalje prenosi na šumske komplekse. Vatru ne treba paliti na otvorenom prostoru, ukoliko mesto za to nije predviđeno (vidno obeleženo) i obezbeđeno.

DP_2

Deliblatska peščara – jul 2007.

Zaostalu vatru ili manji požar, treba odmah ugasiti, pod uslovom da ne postoji opasnost po gasioca. U suprotnom, hitno pozvati vatrogasnu službu na broj 193, a u slučaju šumskog požara i najbližu šumsku upravu. Na poziv nadležnih organa, potrebno je da uzmete učešće u gašenju požara. Ovo se posebno odnosi na vlasnike šuma i zemljišta koje je pod požarom ili kome preti neposredna opasnost.

Apel 3

Javno preduzeće Vojvodinašume očekuje pomoć i od ostalih institucija, nevladinih organizacija, lovačkih udruženja, ekoloških pokreta i pojedinaca da podrže ovaj apel.