Javno preduzeće Vojvodinašume apeluje na sve građane, da se u narednom periodu odgovorno ponašaju u prirodi jer svojim postupcima mogu izazvati požare koji oduvek predstavljaјu veliku opasnost i za šume.

Želimo da skrenemo pažnju građanstvu da se nalazimo u periodu pojačane opasnosti od požara. Temperatura vazduha je veoma visoka, nema padavina, a u šumi i na polju su prisutni veoma zapaljivi suvi biljni ostaci koji predstavljaju opasnost za pojavu i širenje požara.

Iz navedenih razloga, apelujemo da se ne pali vatra na otvorenom prostoru!

-

Uzrok izbijanja šumskih požara je prema statističkim pokazateljima u više od 95% slučajeva čovek. Šumski požari godišnje nanose neprocenjive štete šumskom fondu Republike Srbije. U proteklih dvanaest godina se samo na površinama kojima gazduje JP Vojvodinašume dogodilo ukupno 185 požara, a opožarena površina je bila 1350 ha.

Pored ogromne direktne štete, koja se meri desetinama miliona dinara, šumski požari uzrokuju i indirektne, ekološke štete, jer izostaju brojne opštekorisne funkcije šume, a najgore je što su često ugroženi i ljudski životi.

U slučaju da do požara ipak dođe, odmah treba reagovati upućivanjem poziva nadležnim organima ili najbližoj radnoj jedinici JP Vojvodinašume. Požar uočen u početnoj fazi se najlakše i najbrže gasi, a potencijalne štete se svode na najmanju moguću meru.

Očekujemo pomoć pojedinaca, nevladinih organizacija, lovačkih udruženja, ekoloških pokreta i ostalih institucija, da podrže ovaj apel kako bi se šume sačuvale od požara.