Javno preduzeće „Vojvodinašume“ apeluje na javnost i podseća da šumski požari predstavljaјu izuzetnu opasnost za šume i šumske eko-sisteme. Uzrok izbijanja požara je prema statističkim pokazateljima u više od 95% slučajeva ljudski faktor. Šumski požari godišnje nanose neprocenjive štete šumskom fondu Republike Srbije.

U proteklih deset godina je samo u AP Vojvodini stradalo preko 1.000 hektara šuma i obraslog šumskog zemljišta.

Želimo da skrenemo pažnju građanstvu da se nalazimo u prvom godišnjem periodu pojačane opasnosti od požara jer su u šumi i na polju prisutni suvi biljni ostaci od prethodne godine. Kao veoma zapaljivi predstavljaju opasnost za pojavu i širenje požara, te iz navedenih razloga apelujemo da se ne pali vatra na otvorenom prostoru.

U slučaju da do požara ipak dođe, odmah treba reagovati upućivanjem poziva nadležnim organima ili najbližoj radnoj jedinici JP „Vojvodinašume“. Na ovaj način potencijalne štete mogu biti svedene na najmanju moguću meru. Očekujemo pomoć pojedinaca, nevladinih organizacija, lovačkih udruženja, ekoloških pokreta i ostalih institucija da podrže ovaj apel kako bi se šume sačuvale od požara.