Automatsku stanicu za praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha “Vojvodina 7” – Obedska bara, u okviru projekta “Mreža automatskih stanica za praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha u Vojvodini”, koji je finansiran i realizovan od strane Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, svečano je 29. 04. 2008. godine u SRP “Obedska bara” pustio u rad Pokrajinski sekretar za zaštitu životne sredine i održivi razvoj dr Zoltan Ðarmati uz prisustvo mnogobrojnih gostiju i predstavnika medija. Ova stanica je zajedno sa stanicom u SRP “Deliblatska peščara”, s obzirom da je smeštena u ruralnoj sredini, predviđena kao referentna, odnosno bazna stanica i opremljena je najsavremenijim urađajima za merenje koncentracije osnovnih i specifičnih aeropolutanata i meteoroloških parametara. Uspostavljanje mreže automatskih stanica za monitoring ambijentalnog vazduha u Vojvodini, kao integralnog dela Evropske informacione i osmatračke mreže za životnu sredinu (EIONET) od izuzetnog je značaja za pouzdanu i komparabilnu ocenu kvaliteta ambijentalnog vazduha, uspostavljanje informacionog sistema i preduzimanje adekvatnih mera u sprečavanju i minimiziranju negativnih efekata na zdravlje ljudi i životnu sredinu.