26. i 27. maja 2007. godine na Petrovaradinskoj tvrđavi, održan je 6. Festival optimizma ili „Baby Exit“ kako su ga deca prozvala. JP “Vojvodinašume“, Petrovaradin uzelo je učešća na ovoj manifestaciji posvećenoj najmlađima sa temom „ŠKOLA O PRIRODI“.

Na štandu koji je predstavljao improvizovanu učionicu, ŠG “Novi Sad“ kao domaćin ugostio je najmlađe posetioce sa pričom o prirodi, šumi, šumskim biljkama i životinjama, uz neizbežne slatkiše i osveženje. Deca su na svoj način doživela ovu priču i pretočila je u svoje crteže. Stariji i svi zainteresovani za zaštićena prirodna dobra na području JP “Vojvodinašume“, mogli su dobiti propagandni materijal o specijalnim rezervatima prirode „Gornje podunavlje“, „Koviljsko-petrovaradinski rit“, „Deliblatska peščara“ i „Obedska bara“. 

Najveće zadovoljstvo domaćina bila su nasmejana dečija lica i veseli crteži koji su ostali za uspomenu.