Šumarski inženjeri JP Vojvodinašume, Bojan Tubić i Radenko Ponjarac, su na Goču 17. i 18. maja studentima četvrte godine Šumarskog fakulteta u Beogradu, u sklopu studentske prakse koja se svake godine održava u Nastavno-naučnoj bazi “Goč”, predstavili efikasnost i praktičnu primenljivost bespilotne letelice kojom Preduzeće raspolaže. U delu prakse koji se odnosi na Planiranje gazdovanja šumama i Inventuru šuma predstavljena im je mogućnosti bespilotnog aerofotogrametrijskog sistema.

Goc 5

Upoznavanje sa ovom tehnologijom, koja je pre više od godinu dana i prva u šumarstvu na području Republike Srbije počela da se koristi u JP Vojvodinašume, obuhvatalo je dva dela. Teorijski koji je uključivao prezentovanje osnovnih karakteristika letelice i kamere za snimanje, mogućnosti primene u šumarstvu, kreiranje plana leta i način obrade podataka.

Goc 3

Praktični deo je privukao najveću pažnju jer su studenti i profesori bili u prilici da vide korišćenje letelice na terenu u realnim uslovima. U nekoliko sprovedenih letova snimljen je deo ambijenta Goča i svi prisutni su se uverili u efikasnost i praktičnu primenljivost ove tehnologije.

Goc 1

Goc 4

Goc 2

Za buduće inženjere šumarstva ovo je bila jedinstvena mogućnost da se upoznaju sa ovom modernom tehnologijom, a za JP Vojvodinašume izuzetna prilika da pruži doprinos obrazovanju budućih šumarskih kadrova.