Na poziv Skupštine opštine Bačka Palanka, JP „Vojvodinašume“ je uzelo aktivno učešće u projektu rekultivacije bivše deponije u Čelarevu, a  Adria Media Group sa kojom je Preduzeće jedan od partnera u akciji „Zasadi drvo“ rado je podržala ovu aktivnost i medijski je propratila.

Sredinom prošle godine, ovde je bila neuređena, divlja deponija, na kojoj je često izbijao požar, a od danas će rasti zasad bagrema, sibirskog bresta i duda. Kao partneri u projektu, svoj doprinos smo dali tako što smo na osnovu uslova na terenu obezbedili sadnice, izvršili trasiranje, izbušili rupe i učestvovali u samoj sadnji. Kao volonteri u sadnji su učestvovali građani Čelareva i Bačke Palanke, Humanitarno ekološke organizacije iz Novog Sada i Beograda, JKP iz Bačke Palanke i drugi.

Na pripremljenoj površini od 2,3 hektara, zasađene su sadnice koje su proizvedene u rasadnicima: Ečka, Karlovača i Čelarevo. Izbor sadnog materijala je napravljen na osnovu uslova zemljišta, a vodilo se računa da to budu vrste koje će se lako adaptirati na surove uslove staništa i opstati. Kao pionirska i medonosna vrsta, bagrem je posebno značajan za pčelarstvo jer je bagremov med veoma tražen na tržištu. Sa druge strane, plod duda će biti hrana pticama, a sibirski brest je izabran zbog svojstva da je veoma otporan na sušu.

Potrudili smo se da ovaj zajednički posao bude uspešan. U tom smislu, sa ciljem popravke strukture i kvaliteta zemljišta, u rupe je pre sadnje ubačen i humus. Očekujemo da će već u narednoj vegetacionoj sezoni ovaj prostor biti obogaćen kroz potpuno nov ekosistem, u kojem će utočište naći brojne ptice, i sitne životinje, a građani Čelareva će imati čistiju životnu sredinu.


Photo – Zoran Mirčetić