Kao nastavak saradnje JP „Vojvodinašume“ sa Nacionalnim Parkom „Donau Auen“ (Austrija) u okviru Danubeparks projekta dogovorena je razmena kadrova ove dve institucije.

Naime, kolega Milan Rajić koji radi kao čuvar zaštićenog područja u ŠG „Sombor“ (ŠU „Apatin“) boravio je u periodu 05.-12.06.2011. god u pomenutom nacionalnom parku i kroz zajednički rad sa austrijskim kolegama upoznao način rada i funkcionisanja parka.

Milan je imao priliku da sa austrijskim kolegama organizuje obilazak NP i splavarenje Dunavom za turiste, obiđe mesta restauracije obale Dunava, poseti centar za zbrinjavanje ptica, radi monitoring ptica grabljivica, velike droplje i barske kornjače, prstenuje ptice Žalara slepića i to sa kana, itd.

Boravak u NP Donau-Auenu je za Milana bio izuzetno lep i konstruktivan i imao je mogućnost da mnogo toga nauči u kratkom periodu što će moći koristiti u budućem unapređenju i razvoju SRP „Gornje Podunavlje“. Ovom prilikom se zahvaljujemo  kolegama iz Donau-Auena koji su bili izuzetno dobri domćini.