Kao nastavak dobre saradnje sa Rezervatom biosfere „Delta Dunava“ iz Rumunije, kolega Dragan Cimeša, čuvar zaštićenog područja Šumskog gazdinstva „Banat“ Pančevo (Šumska uprava „Kovin“), boravio je u gorepomenutom rezervatu 11-17.07.2011. Obilazeći brojne lokalitete ovog rezervata zajedno sa rumunskim kolegama, Dragan je imao priliku da učestvuje u intenzivnim kontrolama područja, kao i da vrši monitoring kormorana, labudova i pelikana. Ovo vredno iskustvo i stečena znanja Dragan je preneo u SRP „Deliblatska peščara“, a u cilju unapređenja i razvoja ovog rezervata prirode. Ovom prilikom se zahvaljujemo  kolegama iz Rezervata biosfere Delta Dunava koji su bili izuzetno dobri domćini.