Odbor direktora JP ,,Vojvodinašume“ posetio je 24. novembra centar za oplemenjeni uzgoj jelenske divljači “Štrbac“ u lovištu „Kozara“ gde je upoznat sa načinom i planovima za unapređenje rada. Osnovna funkcija ovog centra je da se u lovišta JP Vojvodinašume  naseljava jelenska divljač u cilju unapređenja genetskog fonda jelenskih lovišta.

ReproCentar1

ReproCentar3 (2)

Matični fond jelenske divljači u Centru za oplemenjeni uzgoj jelenski divljači broji 82 jedinke (26 jelena starosti 2-8 godina, 35 košuta, 3 dvizice i 17 teladi).

ReproCentar4 (2)

Na sednici Odbora direktora JP “Vojvodinašume“ održane 24. novembra 2015. godine doneta je odluka da se od ove godine rad centra za oplemenjeni uzgoj jelenske divljači “Štrbac“ finansira  iznosom od 2.500.000 dinara na godišnjem nivou iz Internog fonda za razvoj JP “Vojvodinašume“.

ReproCentar2 (2)

U februaru 2016. godine počeće sa naseljavanjem jelenske divljači u ograđene delove lovišta “Deliblatska peščara“ i „Karakuša“ sa ukupno 21 jedinkom jelenske divljači iz Centra “Štrbac“. Posebnim programom naseljavanja jelenske divljači u lovišta JP “Vojvodinašume“ čija je izrada u završnoj fazi, u periodu od 2017. do 2020. godine planirano je godišnje  naseljavanje od 14-16 jedinki jelenske divljači.  Odbor direktora JP “Vojvodinašume“ ovom odlukom je Centar za oplemenjeni uzgoj jelenske divljači “ŠTRBAC“ stavio u punu uzgojnu i razvojnu funkciju lovstva u JP “Vojvodinašume“.

ReproCentar5 (2)