U Zagrebu je 10. 10. 2018. godine održan četvrti operativni sastanak u okviru prekograničnog projekta FORRET (Razvoj prekograničnog projekta šumske retenzije za integrisano upravljanje rizicima od poplava, životnom sredinom i šumama) između Hrvatske i Srbije.

Sastanak projektnih partnera je sazvan “ad hoc” nakon sastanka održanog sa upravljačkim telom (Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske) istog dana u Hrvatskim vodama. Tema sastanka je bila rasprava o zaključcima sastanka održanog u ARR-u vezano za evidentna kašnjenja u sprovodjenju i realizaciji sredstava, kao i iznalaženje rešenja za efikasno sprovodjenja projekta FORRET radi ostvarenja aplikacijom definisanih ciljeva projekta i postizanja planiranih rezultata u zadatom vremenu.