U okviru procesa FSC sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ po individualnom modelu sertifikacije, ocenjivači SGS-a Milan Toth (SGS Slovakia spol. s.r.o.), Stevo Sekulić (SGS  Beograd d.o.o.) i Bojan Ðurić (nezavisni ocenjivač), izvršili su IV (četvrti) redovni nadzor trenutnog stanja sistema upravljanja šumama u JP “Vojvodinašume“. U intervalu 07. 11 – 10. 11. 2011. god.  obavljen je pregled dokumentacije i pregled aktivnosti na ispravljanju određenih neusklađenosti u radu nastalih kao posledica manjih zahteva za korektivnim merama od strane SGS-a u direkciji  Preduzeća i direkcijama delova preduzeća ŠG Novi Sad i ŠG „Banat“ Pančevo. Obilasci terena su izvršeni u ŠU Titel u okviru ŠG Novi Sad i ŠU Pančevo, ŠU Kovin i ŠU Vršac u okviru ŠG „Banat“ Pančevo. Prilikom četvrtog redovnog nadzora, posećen je i Specijalni rezervat prirode “Deliblatska peščara“. Izveštaj o četvrtom redovnom nadzoru  gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ od strane ocenjivača SGS-a očekuje se uskoro.