Čišćenje obale Dunava sa srpske i rumunske strane

Čišćenje obale Dunava sa srpske i rumunske strane

2007-05-21T00:00:00+00:00мај 21st, 2007|

U okviru projekta „Doprinos za poboljšanje menadžmenta prirodnih zaštićenih površina pogranične zone mikroregije Dunav-Nera-Karaš“, koji finansira Evropska Unija u okviru programa Phare za Rumuniju, održani su sastanci zajedničke radne grupe 05. 05. 2007. godine u Baziašu (Rumunija) i 19. 05. 2007. godine u Staroj Palanci sa pratećim, redovnim aktivnostima volontera na čišćenju obale Dunava iz obe zemlje.