„Cisco Connect 2013”, najveća regionalna konferencija o mrežama za prenos podataka, održana je u Dubrovniku u periodu 21-22.05.2013. Cisco (USA), svetski lider u oblasti IT-a i umrežavanja, prvi put je organizovao konferenciju za region Jugoistočne Evrope, okupivši oko 850 IT stručnjaka i poslovnih ljudi iz devet zemalja.

Konferenciji su prisustvovali informatičari Đuro Kopitović iz direkcije JP i Milenko Popović iz ŠG Sremska Mitrovica.

Konferenciju je otvorio Peter Hajdu, generalni direktor Cisco-a za Jugoistočnu Evropu, dajući svoje viđenje IT poslovnih trendova u regionu. Gospodin Hajdu je istakao da je cilj “Cisco Connect” da spoji IT stručnjake i poslovne ljude iz regiona da razgovaraju o razvoju postojećih i budućih mrežnih tehnologija i njihovom uticaju na razvoj poslovanja. Tokom uvodnog govora, gospodin Hajdu je istakao značaj CCIE (Cisco Certified Internet Expert), Cisco programa edukacije IT stručnjaka za mrežne tehnologije čija zajednica u regionu broji 160 sertifikovanih eksperata. Hajdu je dodao da je CCIE program odličan primer obrazovanja i prenosa znanja koje se realizuje na opštu korist celog regiona.

Centralna tematika “Cisco Connect 2013” bila je “Internet budućnosti”. Sve veća upotreba mobilnih uređaja, “cloud” poslovanja i virtualizacija resursa su trendovi koji imaju uticaj ne samo na IT, već na sve oblasti poslovanja preduzeća, uključujući proizvodnju, prodaju, finansije, ljudske resurse, logistiku itd.

Tokom dvodnevne konferencije, za učesnike je organizovano 60 predavanja organizovanih u 6 sekcija. Prezentacije koje su bile od interesa za predstavnike preuzeća bile su vezane za “Data centre” i virtuelizaciju resursa. Data centri predstavljaju posebno projektovan prostor za komunikacione ormane sa sistemom kabliranja (Panduit), sistemom napajanja,  komunikacionom opremom (Cissco), blade serverima (Intel) i uređajima za smeštanje podataka (EMC2). Pomoću namenskog softverskog interfejsa (Fast Lane) vrši se efikasna administracija sistema i upravljanje IT resursima.

Preduslov za kvalitetno funkcionisanje Data centara jeste postojanje adekvatne komunikacione infrastrukture između distribuiranih fizičkih lokacija. Drugim rečima, kvalitet pristupne (bakar) i transportne mreže (optika) Telekom operatora znatno utiče na brzinu i efikasnost IT centara.

Na izložbenom prostoru su predstavljene partnerske kompanije Intel, Panduit, EMC2, Fast Lane, Verso i dr. sa svojim rešenjima koja se integrišu u „Data Centar” sisteme. Takođe, prikazana su i rešenja za IP telefoniju, bezbednosne sisteme i video nadzor bazirana na Cisco mrežnoj opremi.