Povodom međunarodnog dana reke Dunav 29.06.2006. godine, JP  ’Vojvodinašume’, ŠG ’Novi Sad’ u funkciji upravljača zaštićenog prirodnog dobra Specijalni rezervat рrirode ’Koviljsko-petrovaradinski rit’, Zavod za zaštitu prirode Srbije, RJ Novi Sad kao stručna institucija i Pokrajinski Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj u ulozi nadležnog pokrajinskog organa, organizovali su proslavu ovog dana sa namerom da se promoviše i afirmiše ovo zaštićeno prirodno dobro i da se povežu svi subjekti u vladinom i nevladinom sektoru, korisnici prostora i lokalna zajednica.

Manifestacija je organizovana u saradnji sa MZ »Kovilj», Manastirom Kovilj, Lovačkim društvom «Fazan» iz Kovilja, Pokretom gorana i Volonterskim centrom Vojvodine iz Novog Sada i Akademskim društvom za zaštitu i proučavanje prirode iz Novog Sada.

Polazak je bio organizovan ispred zgrade Zavoda za zaštitu prirode Srbije u Novom Sadu, odakle su svi pozvani i zainteresovani krenuli put Kovilja. U selu je doček bio upriličen kulturno umetničkim programom ispred prostorija MZ »Kovilj» i KUD »Laza Kostić». Nakon pozdravnih reči predsednika MZ »Kovilj» g-dina Aleksandra Pribića, direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije, RJ Novi Sad, dr Biljane Panjković i šefa ŠU »Kovilj» dipl. inž. Željka Price i prigodnog programa, gosti su fijakerima, koje su vozili meštani u tradicionalnim narodnim nošnjama, preveženi do Arkanja, gde je profesor u penziji g‑din Petar Viđikant pozdravio skup i izneo kratak istorijat sela. Zatim je dipl. biolog Aleksandra Vujasinović, samostalni referent za zaštitu prirode u ŠG »Novi Sad», upoznala prisutne o statusu Specijalnog rezervata prirode »Koviljsko-petrovaradinski rit», Aktu o zaštiti i obavezama staraoca koji proističu iz zakonske regulative. Prisutne je ispred Izvršnog veća Vojvodine pozdravio pokrajinski sekretar za zaštitu životne sredine i održivi razvoj dr Zoltan Ðarmati, koji je naglasio značaj ovakvih manifestacija i umrežavanja svih prisutnih subjekata. Takođe, naglašena je izuzetna vrednost i značaj ovog zaštićenog prirodnog dobra s obzirom na neposrednu blizinu Manastira Kovilj i kulturološki značaj ovog drevnog hrama, kao i tendencije da se ovo zaštićeno prirodno dobro sve više afirmiše. G-din Ðarmati je naglasio zainteresovanost pokrajine da preusmeri deo sredstava na unapređivanje zaštićenih prirodnih dobara, njihovu zaštitu i razvoj.

Po povratku u selo, zvanice su posetile Manastir Kovilj gde su informisane o istorijatu i značaju ovog hrama, a u KUD »Laza Kostić» održane su prezentacije i to:

  • «Zaštićena okolina manastira Kovilj», g-đe Olge Miličić, istoričara umetnosti, ispred Zavoda za zaštitu prirode Srbije;
  • «Ekološka restauracija vlažnih staništa na lokalitetu Kurjačke grede u SRP »Koviljsko-petrovaradinski rit», dr Biljane Panjković, direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije, RJ Novi Sad;
  • «Kartiranje trske u SRP Koviljsko-petrovaradinski rit», Akademskog društva za zaštitu i proučavanje prirode, Novi Sad;
  • «Aktivnosti na području SRP Koviljsko-petrovaradinski rit», Pokreta gorana i Volonterskog centra Vojvodine, Novi Sad.

Nakon manifestacije, prezentacije i promocije Specijalnog rezervata prirode »Koviljsko-petrovaradinski rit», jednoglasan zaključak je da se mora nastaviti saradnja svih nadležnih državnih, pokrajinskih, lokalnih i nevladinih subjekata i da se samo zajedničkim zalaganjem može postići uspeh u pravilnom upravljanju ovim zaštićenim prirodnim dobrom.