JP “Vojvodinašume“ kao upravljač zaštićenih dobara koja se nalaze duž reke Dunav imalo je učešće u Workshopu Joint Ranger traininig organizovanom u sklopu projekta Denubeparks – network of protected areas.

Danube River Network of protected Areas podrazumeva mrežu zaštićenih prirodnih dobara duž Dunava među kojima postoji trajna saradnja na zajedničkim strategijama upravljanja zaštićenim područjima.

Predstavnik upravljača Specijalnog rezervata prirode“Gornje podunavlje“, samostalni referent za zaštitu životne sredine u ŠG“Sombor“  Radmila Šakić, učestvovala je u osmodnevnom kursu stručnog engleskog jezika iz oblasti zaštite životne sredine, pod nazivom English for Rangers&Guides. Unapređenje komunikacijskih sposobnosti je obrađivano prvim modulom kursa, dok je drugi modul kursa vezan za međunarodne zakonske okvire u oblasti zaštite prirode i realizovaće se u oktobru.

Organizator kursa je Nationalpark Donau-Auen, a kurs je držao gospodin Mark Sixmith, Direktor Environmental English kompanije. Koncept kursa je sadržavao teorijska predavanja i terenski rad u nacionalnom parku Donau-Auen.

Razmenjivanje iskustava predstavnika pet podunavskih zemalja (Austrija, Bugarska, Rumunija, Mađarska i Srbija)  i upoznavanje sa metodama rada susednih zemalja je dodatno obogatilo korisnost ovog kursa.