Dana 23. oktobra, Kick-off sastanak održan je u Ingolštatu, u Nemačkoj.
14 projektnih partnera okupilo se u najuzvodnijem zaštićenom području Danubeparks mreže u organizaciji domaćina iz Landkreis Neuburg-Schrobenhausen-a, Grada Ingolštata, i Ingolštat Gradskog muzeja. Predstavnici JP “Vojvodinašume“ kao upravljača Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“ koji je u prethodnom projektu Danubeparks 1 imao status partnera posmatrača, a u novom Danubeparks 2 projektu status ravnopravnog partnera, bili su generalni direktor JP “Vojvodinašume“ Marta Takač, pomoćnik direktora za razvoj dr Zoran Tomović, direktor ŠG “Sombor“ Ognjen Ivošev i samostalni referent za zaštitu životne sredine Radmila Šakić. Nakon uvodne reči  portparola DANUBEPARKS-a Carla Manzana,  Georg Frank (rukovodilac projekta) dao je pregled  aktivnosti na projektu, istoriju mreže i zajedničke ciljeve za budućnost. Predstavnici medija su prisustvovali i propratili prvi deo sastanka koji je nastavljen međusobnim razgovorima direktora brojnih zaštićenih područja. Tokom nastavka Kick-off sastanka, vodeći partneri za pojedine radne pakete predstavili su planirane aktivnosti: nastavak transnacionalne zaštite orla belorepana i  zimsko brojanja ptica uz uključivanje šire javnosti, uspostavljanje katastra stabala i sastojina crnih topola uključujući genetske analize, planiranje i razvoj centara za posetioce DANUBEPARKS mreže i razvoj Akcionog plana za morfologiju reke Dunav. JP “Vovodinašume“ sa ulogom vodećeg partnera za aktivnosti vezane na očuvanju crne topole, prezentacijom dr Zorana Tomovića, upoznalo je ostale partnere sa detaljnijim obavezama na sprovođenju zaštite, što će dodatno biti razrađeno na predstojećem „Task force meeting-u“ koji će se održati u Somboru početkom decembra.

Razgovorom o najvažnijim otvorenim pitanjima, opštim procesima, rokovima za izvršenje aktivnosti, doprinosu koji se  očekuje od svih partnera, učvršćivanju mreže i proširenju saradnje sa važnim akterima, kao i o komunikaciji sa javnošću putem brojnih festivala, izložbi i zajedničkih komunikacionih alata, intenziviraće se dosadašnja saradnja i uspešnost projekta.

 Nakon Kick-off sastanka, održan je prvi sastanak upravnog odbora Danubeparks 2. Najvažniji rezultat bio je izbor predsednika i dva potpredsednika. Karl Manzano (direktor Nacionalnog parka Donau-Auen), ponovo je izabran za predsednika i portparola mreže, a Ester Buchert (zamenik direktora Nacionalnog parka „Duna-Drava“) i Grigore Baboianu (izvršni direktor Rezervata biosfere „Delta Dunava“) za potpredsednike.

Kick-off sastanak iskorišćen je kao povod za održavanje još nekoliko drugih sastanaka i radionica. U ponedeljak (22. oktobar) održana je radionica za bavarske „stakeholders-e“ zainteresovane za Strategije EU vezana za Dunavski region (EUSDR) i oblast biodiverziteta. Istovremeno, novi partneri u projektu okupili su se na radionici sa temom informacionog izveštavanja i drugih formalnih procedura u realizaciji projekta, kao i na radionici za turizam.

Program je upotpunjen sa dva izleta i to do lokaliteta obnove podunavskih šuma u prirodnom rezervatu Schnodervasser, kao i upoznavanjem turističke ponude u Veltenburger Enge koja nudi upečatljiv prirodni pejzaž sa istorijsko-kulturnim znamenitostima.

U sredu ujutru (24. oktobar), DANUBEPARKS projektni menadžeri učestvovali su na seminaru za jačanje liderskih sposobnosti, pripremajući se za zadatak vođenja i realizacije projekta, kao i za poboljšanje komunikacije i razumevanja unutar tima.

Kick-off sastanak sa svim pratećim radionicama pokazao se kao dobar uvod u preostalu 23-mesečnu saradnju na sprovođenju projekta.