DANUBEparksCONNECTED

U periodu od 28. 06. do 01. 07. 2017. godine, u Parku prirode „Kopački rit“ (Hrvatska), održani su 1st Volunteer’s Day Kick Off (Prvi volonterski dan), radionice Workshop WP4 Free Sky (RP4 Slobodno nebo), Workshop WP5 Dry Habitats (RP5 Suva staništa) i Workshop WP6 Riparian Forests Corridor (RP6 Koridor plavnih šuma) i Steering Committee Meeting (sastanak Upravnog odbora) u okviru projekta DANUBEparksCONNECTED.

Na radionicama su prezentovani nacrti mapa dunavskog regiona po pitanju šuma i suvih staništa i diskutovani su dosadašnji rezultati na izradi potencijalnih strateških dokumenata.

 Ovim povodom je obeležena i desetogodišnjica mreže dunavskih zaštićenih područja (The DANUBEPARKS 10th Anniversary).

Fokus ovog skupa je bila promocija volonterskog rada koji su članovi mreže DANUBEPARKS uspešno realizovali postavljanjem individualne zaštite (zaštitne mreže) na stablima drvoreda od napada divljači.

 U okviru terenske posete Parku prirode „Kopački rit“, organizovana je vožnja brodom, odnosno panoramsko razgledanje posebnog zoo-rezervata i vodenih puteva plavnog područja.