Obeležavanje Dečije nedelje u svetu i kod nas tradicionalno se održava u prvoj sedmici oktobra i tada se deci posvećuje mnogo pažnje. Javno preduzeće “Vojvodinašume“ je i ove godine učestvovalo u obeležavanju ove nedelje u želji da ukaže da su deca ono najvrednije što svako od nas može da ima.

Ove godine je šumsko gazdinstvo „Sombor“ sa šumskom upravom u Bačkom Monoštoru, u saradnji sa monoštorskim Udruženjem građana „Podunav“, organizovalo za đake osnovne škole „22. oktobar“ posetu secijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje. Kroz šetnju osnovci su tokom posete uz puno interesovanja i sa velikim zadovoljstvom upoznali floru i faunu ovog rezervata i ostala prirodna bogatstva koja nam svakodnevno pruža.