Javno preduzeće ,,Vojvodinašume“ svake godine u okviru redovnih aktivnosti, na području sva četiri šumska gazdinstva radi obnovu šuma sadnjom sadnica i setvom semena na ukupnoj  površini od oko 2.000 hektara. Tom prilikom zasadi ukupno oko 1.000.000 komada sadnica raznih vrsta drveća koje su rezultat sopstvene proizvodnje u petnaest rasadnika Preduzeća.

Gospodin Roland Kókai, direktor JP “Vojvodinašume”, danas je bio na terenu u Begeču, nadomak Novog Sada i tom prilikom za RTV izjavio da ima razloga da bude zadovoljan ostvarenim dosadašnjim rezultatima, jer je na nivou celog preduzeća zaključno sa 10.III 2022. godine, od početka sezone sadnja izvršena na 1.545 hektara površine. Sve sadnice su proizvedene u rasadnicima JP „Vojvodinašume“, a očekuje se da će do kraja sezone pošumljavanja, uključujući i vegetativnu obnovu sadnja biti izvršena na još oko 500 hektara.

Tehnološki procesi u šumarskoj proizvodnji su jasno definisani i obiluju fazama radova koje imaju svoj redosled vezan za određeno doba godine.

Danas smo na relativno malom prostoru mogli da ispratimo poslednju fazu sa korišćenja šuma i prve faze radova na gajenju šuma kao što su: mulčiranje režijskog ostatka, bušenje rupa za sadnju, raznošenje sadnica u rupe kao i samu sadnju.

Svakako, u fokusu je bila sadnja i presek izvršenih radova od početka sezone jesen 2021./proleće 2022.g.

Sezona sadnje je počela u novembru 2021. godine i trajaće sve dok to vremeski uslovi budu dozvoljavali, odnosno do početka vegetacije. To znači da se sa sadnjom završava kada počne listanje na sadnicama.

Direktor JP ,,Vojvodinašume“ Roland Kókai o pošumljavanju – izjava https://www.youtube.com/watch?v=MgrzLown3qk 
Direktor JP ,,Vojvodinašume“ Roland Kókai o pošumljavanju – izjava na mađarskom https://www.youtube.com/watch?v=94qUrjXlW5c