Direktorka Marta Takač je 21. septembra 2018g.  sa izvršnim direktorima za šumarstvo i korišćenje šuma  izvršila terenski obilazak aktuelnih radova u  ŠG „Banat“ Pančevo.

Prvi deo radne posete odnosio se na rad Harvestera, koji nabavljen 16.07.2018g. a od 23.07.2018g. do danas, bez prekida radi  na poslovima seče i izrade drvnih  sortimenata na radilištima  u ŠU „Zrenjanin“.

Do sada je sopstvenim Harvesterom ŠG „Banata“ u redovnom radu i u okviru obuke rukovaoca  posečeno preko 3.000m3 drvnih sortimenata topole.

Drugi deo radne posete odnosio se na ŠU Pančevo i na svečano otvaranje nedavno izgrađenog tvrdog šumskog kamionskog puta kod mesta Glogonj – GJ „Donje Potamišje“. Dužina novoizgrađenog puta iznosi 2,6 km. Za izgradnju ovog puta izdvojeno je 12,5 miliona dinara, od čega je 10,6 miliona obezbeđeno iz budžetskih sredstava za šume AP Vojvodine –  Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a preostala sredstva iz sopstvenih sredstava JP „Vojvodinašume“.

U cilju održivog gazdovanja šumama neophodna je odgovarajuća mreža tvrdih šumsko kamionskih puteva i iz tog razloga se planira dalji intenzivniji rad na širenju putne mreže Banatskog šumskog područja.

U toku radne posete izvršen je obilazak i radova na gajenju šuma u GJ „Donje potamišje“, gde su u toku intenzivni radovi na pripremi terena i zemljišta u cilju pripreme površina za predstojeću sezonu pošumljavanja. Takođe je izvršen uvid u uspeh pošumljavanja zasada podignutih tokom prethodne sezone pošumljavanja.