Direktorka JP Vojvodinašume, Marta Takač, je nakon dolaska u krizni štab u Moroviću, uz pratnju Nebojše Malenkovića, predstavnika Pokrajinskog kriznog štaba, obišla poplavljene delove bosutskih šuma kojima Preduzeće gazduje.

U poplavljenim delovima šuma su, uz pomoć zaposlenih u Vojvodinašumama i mehanizaciji datoj na raspolaganje, postavljeni nasipi po planu stručnog tima Kriznog štaba.

Na ovaj način se usporio dotok vode i dobilo na vremenu kako bi se izgardili odbrambeni nasipi oko naseljenih mesta Rača, Morović i Višnjićevo.

Nasipi u šumama pored svega pomažu da se što veći deo vode razlije po šumskim i poljoprivrednim površinama.