Posao šumskih sekača koji se smatra jednim od najtežih i najrizičnijih posle rudarskog posla polako dobija svoju modernu zamenu.“Slika govori više od reči“,a prisustvo harvestera JOHN DEERE 1470D u sremskim šumama pokazuje da je JP“Vojvodinašume“ na dobrom putu.

Ovo je prva mašina takve vrste u Srbiji  i koristiće se za obaranje stabala i njihovu preradu u šumske proizvode.

Ličnim primerom upravljajući ovim divom direktorka g-đa. Marta Takač dala je motiv više budućim rukovaocima da istraju u višemesečnoj obuci.

Lep povod i slika za sećanje.