Javno preduzeće ,,Vojvodinašume“ ulaže velike napore da se slika šumovitosti Vojvodine popravi. Ovo je dugoročno opredeljenje poslovodstva koje za cilj ima povećanje ukupne površine pod šumom.IMG_3397

Svake godine, pored redovnih aktivnosti na obnovi šuma u okviru proste reprodukcije, Preduzeće vrši i pošumljavanje raspoloživih neobraslih površina, koje su mu date na korišćenje. U sezoni pošumljavanja jesen 2016./proleće 2017. planirano je da se izvrši ukupan obim radova od 1.600.00 hektara.IMG_3424 Realizacija planiranih radova bila bi još veća, ali na žalost, zbog izostanka uroda semena hrasta lužnjaka, ove sezone neće biti pošumljeno već ranije pripremljenih 250 hektara površine, koju ćemo održavati i sledeće godine pošumiti.IMG_3425

Za sve radove je obezbeđen kvalitetan sadni materijal proizveden u rasadničkoj proizvodnji JP „Vojvodinašume“. Najviše će biti posađeno sadnica topole, zatim vrbe, poljskog jasena, crnog bora, bagrema i crnog oraha.

IMG_3409

JP „Vojvodinašume“ ima dobru praksu i tradiciju da, prema mogućnostima, svake godine donira određenu količinu sadnog materijala lokalnim samoupravama, školama i drugim zainteresovanim stranama.DSC_1048

Ove godine, pored ostalih, i MZ „Orom“ i „Kanjiža“, dodeljeno je 1.275 sadnica šumskih vrsta drveća koje smo proizveli u našim rasadnicima.IMG_3422

U nedelji za nama u kojoj smo  obeležili Dan šuma prioritet nam je bila  saradnja sa opštinama, edukacija najmlađih i naša stručna podrška, istakla je direktorica JP ,,Vojvodinašume“ Marta Takač, tako da doniranje sadnica ne podrazumeva samo poklon već i dugoročnu negu i brigu o stablima  koje će izrasti u dobru, kvalitetnu šumu, a koje će oplemeniti prostor i dati mu sasvim drugačiju dimenziju.